Lofoten images by Bjørn Jørgensen

Photos from the Lofoten islands, northern Norway

Photo Nr. d_1309_9747 Sortering av tørrfisk i forskjellig kvalitet kalles tørrfiskvraking, vraking av tørrfisk. Person som utfører det kalles tørrfiskvraker, og det krever lang erfaring å bli god i yrket. Remi Pedersen bruker syn og lukt, øyne og nese, for å vurdere kvalitet. Hamnøy, Moskenes i Lofoten. Sorting stockfish, dried arctic cod, in different qualities, with the help of the eyes and nose. © Bjørn Jørgensen / www.arcticphoto.no
Photo Nr. d_1309_9747   Sortering av tørrfisk i forskjellig kvalitet kalles tørrfiskvraking, vraking av tørrfisk. Person som utfører det kalles tørrfiskvraker, og det krever lang erfaring å bli god i yrket. Remi Pedersen bruker syn og lukt, øyne og nese, for å vurdere kvalitet. Hamnøy, Moskenes i Lofoten.

Sorting stockfish, dried arctic cod, in different qualities, with the help of the eyes and nose.   © Bjørn Jørgensen / www.arcticphoto.no
d_1309_9747

Bjørn Jørgensen