Lofoten images by Bjørn Jørgensen

Photos from the Lofoten islands, northern Norway

Photo Nr. d_1309_9736 Sortering av tørrfisk i forskjellig kvalitet kalles tørrfiskvraking, vraking av tørrfisk. Person som utfører det kalles tørrfiskvraker, og det krever lang erfaring å bli god i yrket. Hamnøy, Moskenes i Lofoten. Sorting stockfish, dried arctic cod, in different qualities. © Bjørn Jørgensen / www.arcticphoto.no
Photo Nr. d_1309_9736   Sortering av tørrfisk i forskjellig kvalitet kalles tørrfiskvraking, vraking av tørrfisk. Person som utfører det kalles tørrfiskvraker, og det krever lang erfaring å bli god i yrket. Hamnøy, Moskenes i Lofoten.

Sorting stockfish, dried arctic cod, in different qualities.   © Bjørn Jørgensen / www.arcticphoto.no
d_1309_9736

Bjørn Jørgensen